Sinds half 2005 ben ik ambassadeur van World Vision.
Toen ik gevraagd werd om deze organisatie te helpen om sponsors te zoeken, heb ik me uiteraard eerst verdiept in hun visie en hoe ze daar handen en voeten aan geven. Ik heb daar een heel goede indruk van gekregen.

Over World Vision

Elke drie seconden sterft er in de derde wereld een kind door gebrek aan water, medische zorg, onderdak of voedsel. Ons hart gaat uit naar die kinderen. World Vision, een van de grootste particuliere ontwikkelingsorganisaties ter wereld, wil deze kinderen helpen door hen te voorzien van schoon water, medische zorg, scholing en een veilige leefomgeving. Op deze manier kan ieder kind zich fysiek, sociaal en mentaal verder ontwikkelen. Hiervoor werken we nauw samen met de mensen ter plaatse totdat zij zelfstandig verder kunnen.

Wij zijn christelijk geïnspireerd en willen kinderen en hun families helpen zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging.

World Vision werkt nauw samen met organisaties van de Verenigde Naties, waaronder Unicef, het WereldVoedselProgramma en de Wereldbank.

World Vision is houder van het CBF-keur voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding. Dit betekent onder meer dat van de geworven gelden niet meer dan 25% mag worden besteed aan fondsenwerving.

Het is niet altijd onverschilligheid die ons ervan weerhoudt om betrokken te zijn bij het leed in de wereld. Vaak spelen ook gevoelens van onmacht en teleurstelling een rol bij de reden waarom we niet tot initiatieven komen: “Wat maakt dat kleine beetje van mij nou uit?” Of: “Word mijn geld wel goed besteed?” Dan heb je soms een duwtje in de rug nodig om toch iets voor een ander te betekenen en zo gehoorzaam te zijn aan de opdracht van Jezus om de Hoop die Hij geeft zichtbaar te maken in deze wereld. Omdat World Vision een organisatie is die mensen die het slecht hebben daadwerkelijk helpt een beter bestaan op te bouwen, wil ik zelf over de drempel van passiviteit heen stappen en ook anderen aanmoedigen dat te doen. Er is hoop voor mensen in nood en wij mogen dat laten zien. Fijn dat World Vision bestaat en dat wij hen kunnen ondersteunen bij hun fantastische taak. Ik hou niet van pushen, maar een vrijwillig duwtje op zijn tijd heb ik soms nodig… Een kind sponsoren is een goede manier om het werk gaande te houden. Misschien wordt dat wel je beste beslissing van deze dag.

Wim Bevelander

Meer info: www.worldvision.nl